Üdvözlünk a Piatnik hivatalos magyarországi weboldalán!  

 • Rólunk
 • Letöltések
 • Fejlesztőknek
 • Hírek
 • Piatnik Klub
 • Kapcsolat
 • Üdvözlünk a Piatnik hivatalos magyarországi weboldalán!

   

  hirlevel_nyeremenyjatek

  2023.10.25. Hírlevél nyereményjáték

  JÁTÉKSZABÁLYZAT

  2023.10.25. Hírlevél nyereményjáték űrlap kitöltők

  Piatnik Budapest Kft.

   

  1. Szervezés és lebonyolítás

   

  A promóciós játék szervezője a Piatnik Budapest Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

   

  A promóciós játék lebonyolítója az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7632 Pécs, Kodolányi János utca 37. fsz. 2., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

   

  A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Piatnik Budapest Kft. Facebook profilja (https://www.facebook.com/PiatnikBudapest) alatt.

   

   

  1. Részvételi szabályzat

   

  A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

   

  Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős

  RG Stúdió Kft. dolgozóés közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

   

  A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

   

   

  1. Promóciós játék ideje

   

  A promóciós játék időtartama:

  2023 október 25. (szerda), 2023. november 7. (kedd) tart.

   

  Sorsolás időpontja: 2023. november 8. (szerda)

   

  Nyertesek száma összesen: 3 db

   

  A hírlevél űrlapot helyesen kitöltő játékban résztvevők között három, kedvezményre jogosító kupon kerül kisorsolásra, ami a piatnik.hu webshopban 2023. november 30-ig váltható be.

   

  Nyeremények

    • 1 db 50% kedvezményes vásárlásra jogosító kupon
    • 2 db 30% kedvezményes vásárlásra jogosító kupon

   

   

  1. Eredményhirdetés:

   

  A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül, a jelentkezéskor megadott e-mailcímen.

   

   

  1. A játék menete

   

  A Játékosok a Piatnik Budapest Kft. hírlevelében található űrlap helyes kitöltésével nevezhetnek a játékba. A sorsoláson azok a Játékosok vehetek részt, akik a játék időtartama alatt helyesen megválaszolta a két feltett kérdéstt.

   

  A Játékosok az űrlap beküldésével elfogadják a játék részvételi feltételeit.

   

  Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.

   

  1. Nyeremények, nyertesek

   

  A promóciós játékban részt vevő Játékosok a 3. pontban részletezett nyereményben részesülnek. A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható.

  A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

   

  A nyertesek kiválasztása a fotópályázathoz kapcsolódó speciális pontrendszer alapján történik.

   

  Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

   

  A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

  -          ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;

  -          ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

  -          ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

  -          egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

  -          egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

  -          jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.

   

   

   

  1. Nyertesek értesítése

   

  A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének a részleteit. 

   

  1. Nyeremények kézbesítése

   

  A nyeremény kézbesítésének részleteit minden nyertessel e-mailben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

   

  1. A Szervező felelőssége

   

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

  A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

  A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

  Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

   

  1. Kizárás

   

  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

   

   

  1. Vegyes rendelkezések

   

  Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

   

  A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

   

  Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

  This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

   

   

  Piatnik Budapest Kft.

  2023.10.25.